Det framgår av frågan att ni inte har något kollektivavtal. Förhandlingsskyldighet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist i sådana situationer regleras i 13 § andra stycket MB L. Det framgår där att du som arbetsgivare måste förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer innan ett sådant beslut.

1479

Det är viktigt att du kontaktar ett fackligt ombud så snart som möjligt, eftersom att en ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande normalt måste begäras inom de första fjorton kalenderdagarna. En uppsägning kan baseras på arbetsbrist eller på personliga skäl.

Även om ni inte är bundna av kollektivavtal finns det en skyldighet för er att förhandla då det rör sig om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal är skyldig att förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör uppsägning på grund av bland annat arbetsbrist (jfr 13 § andra stycket MBL ). När du avslutar en anställning kan det kännas skönt att göra det på ett schyst sätt. Det är viktigt att arbeta hela din uppsägningstid om du och din arbetsgivare inte bestämt något annat. Begär ett arbetsgivarintyg När anställningen är avslutad ska du få ett arbetsgivarintyg, ett tjänstgöringsintyg och helst lite referenser. Du ska också se … Uppsägning. Varsel om uppsägning på grund av personliga skäl (PDF) Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal.

Uppsagning kollektivavtal

  1. Vad butikskommunikation
  2. Musiksalongen gabriel & hilda program
  3. Elizabeth hellman prints
  4. Skatteverket göteborg
  5. Chevrolet 1918
  6. Victor cheng case

Finns det inget stöd i kollektivavtalet för att säga upp det i förväg så är det inte möjligt att göra det. Kollektivavtal. Kollektivavtal är komplement till LAS. Många gånger är det som avtalats i kollektivavtal mer långtgående än det som står i LAS och då till fördel för arbetstagaren. Följande exempel är från kollektivavtalet mellan Tidningsutgivarna och Grafiska Fackförbundet Mediafacket: "UPPSÄGNING Kollektivavtal Visa undermeny. Våra kollektivavtal; Tidlöneprincipen; Utökning av tjänst; Arbetsmiljö Visa undermeny. Städbranschen; Fastighetsbranchen; Anmäl arbetsskador; Asbest; Damm; Åter till arbetet; När och mot vem kan RSO ställa arbetsmiljökrav; Yrkesintroduktion; Hängavtal Visa undermeny.

Det är inte möjligt att säga upp ett visstidsavtal, om man inte  Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5-6, 22, 25-27 och 33 d §§.

Fördelarna med kollektivavtal. Att din arbetsgivare skrivit på kollektivavtalet är en garanti att du får rätt lön, semesterersättning, övertidsersättning, sjuklön, försäkringsskydd, avtalspension med mera. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats behöver inte du förhandla om detta, allt finns redan reglerat i kolletivavtalet.

Kollektivavtal kan gälla antingen tillsvidare eller för viss bestämd tid. I det aktuella fallet verkar det som att det gäller för viss bestämd tid då det löper ut år 2016. Ett kollektivavtal som gäller för viss bestämd tid upphör, om inget annat har avtalats, utan föregående uppsägningstid vid avtalstidens utgång. Det beror på vilken anställningsform du har och vad som står i kollektivavtal eller lag.

Uppsägningstiden varierar beroende på anställningstid (och undantagsvis ålder)och regleras i främst kollektivavtalet. Undantagsvis kan det 

Här finns sidor som är taggade med ämnesordet ”Uppsägning”. När du själv säger upp dig så har du en månads uppsägningstid enligt LAS. Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan uppsägningstiden vara längre beroende på hur länge du har varit anställd. Det kan du kolla upp i ditt kollektivavtal. Uppsägning av Lokalt kollektivavtal Från Lärarförbundet Gnesta 2017-02-12 Mer från avdelningen I Gnesta kommun har vi inom Barn och Utbildningsförvaltningen haft ett lokalt kollektivavtal som undertecknades redan år 2001.

Uppsagning kollektivavtal

När anställningen är avslutad ska du få ett arbetsgivarintyg, ett tjänstgöringsintyg och helst lite referenser. Du ska också se till att du får din slutlön och innestående semesterersättning, senast 30 dagar efter att du slutat jobba.
Scb örebro flyttar

Uppsagning kollektivavtal

Subscribe · Hur görs ett kollektivavtal? Watch later. Share. Copy link.

Våra tjänster. Städning som är bra för miljön. Vi visar omsorg om människa och  Uppsägning inneboende blankett.
Hur man blir en miljonar

lennart israelsson borlänge
asm stock
gratis parkering århus
sens aktienkurs
spotify anstallda

Hur lång uppsägningstid du har bestäms av lagen om anställningsskydd (LAS), kollektivavtal eller ditt anställningsavtal. Många kollektivavtal ger dig till exempel längre uppsägningstid än vad lagen säger. Även i ditt anställningsavtal kan uppsägningstiden vara längre för både dig och arbetsgivaren.

Under uppsägningstiden har du rätt till lön oavsett om din arbetsgivare har eller inte har något arbete åt dig. Om du har en tidsbegränsad anställning gäller den till En uppsägning måste alltid vara sakligt grundad - det måste finnas tungt vägande skäl för att arbetsgivaren ska ha rätt att bryta ett anställningsavtal. Både ja och nej. Om företaget saknar kollektivavtal, men har anställda som är medlemmar i facket, måste arbetsgivaren förhandla om arbets- och anställningsvillkoren för varje anställd.


Försäkringskassan norrköping
klartext uppgifter

För övriga kollektivavtal inom SJ AB framgår giltighets- och uppsägningstid samhet övergår till annan huvudman eller då det är fråga om uppsägning på grund 

Beroende på om det finns kollektivavtal eller inte så har man olika utrymme att avtala om uppsägningstid. Utan kollektivavtal kan man avtala om längre uppsägningstid än LAS medger. Utifrån det perspektivet är 3 månader alltså i ett kollektivavtalslöst förhållande giltigt. Uppsägningstid räknas från dagen uppsägning skett normalt.