aktuell statistik, SCB:s befolkningsprognos samt antaganden från Långtidsutredningens scenariobilaga3, skapas framskrivningar för sysselsättnings- och befolkningsutveckling på regional nivå. Scenariot för den regionala utvecklingen gör inte anspråk på att vara en prognos för den mest sannolika utvecklingen. Syftet är

8495

Enquiries lena.lundkvist@scb.se Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Sveriges framtida befolkning 2018–2070. Demografiska rapporter 2018:1 It is permitted to copy and reproduce the contents in this publication.

Regionala befolkningsprognoser I SCB:s statistikdatabas finns befolkningsframskrivningar för Sveriges län och kommuner. Framskrivningarna bygger på historisk data och överensstämmer med framskrivningen för riket. I framskrivningarna tas ingen hänsyn till regionernas planerade bostadsbyggande eller andra framtida mål och förutsättningar. Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskrivningar tas fram. alexandra.malm@scb.se Befolkningsprognos, Statistics Sweden - - befolkning.prognos@scb.se Unit Births: number Deaths: number Natural increase: number Internal inmigrations: number Internal outmigrations: number Net internal migration: number Immigration: number Emigration: number Net external migration: number Population increase: number I SCB:s statistikdatabas kan du ta ut en befolkningsprognos för kommunen.

Scb befolkningsprognos

  1. Nederbörd stockholm per år
  2. Iphone 6 s tradera
  3. Söker säljare stockholm
  4. Peka finger betydelse
  5. Kriminalfall höxter

13 apr 2018 Antal döda i befolkningen beräknas utifrån risker enligt SCB:s riksprognos. För kommunen anges ett index för män och ett för kvinnor, som alltså  3 okt 2017 Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer andelen äldre i. Sverige öka med 30 Källa: SCB, Statistikdatabasen > Befolkning. I många av  Vill du ha aktuell statistik om Kristianstad och kommunen finns det flera olika tjänster att välja på. Statistiska Centralbyrån, SCB, har tjänsten Kommunen i siffror  30 maj 2018 Gällivare kommuns befolkningsprognos 2011-2027.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

13 apr 2018 Antal döda i befolkningen beräknas utifrån risker enligt SCB:s riksprognos. För kommunen anges ett index för män och ett för kvinnor, som alltså 

I den här rapporten presenteras prognosen för 2020–2029 samt de metoder och antaganden som ligger till grund för den. Siffrorna för den faktiska befolkningen kommer från SCB och är … Källa: Egna bearbetningar/Region Västmanlands befolkningsprognos/SCB. Andel utrikes födda 20-64 år i Västmanland år 2000 - 2018 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 2000 2005 2010 2015. Förändring av … Diagram Befolkningsprognos 2019-2022; Kulturvandra i Sala (pdf) Regional befolkningsprognos-Sala-2018–2038; SCB:s folkmängdsrapport för helåret 2016; SCB:s folkmängdsrapport för helåret 2017 För mer information kring befolkningsprognoser, se SCB:s databas.

(SCB) samt kommunens prognos över bostadsbyggandet i kommunen. I befolkningsprognosen för 2020 räknar kommunen att Värmdö kommun kommer ha 

Antalet invandrare minskar därefter till nästan 110 000 individer 2060.jämför figuren nedan, jfr figur 5 nedan. Källa: SCB De nyanlända kommer från olika landsgrupper enligt figur 6 nedan.

Scb befolkningsprognos

Beskrivning av befolkning och befolkningsutvecklingen i Boden; Boden, befolkningsprognos 2020-2025. Ladda ner dokument. Befolkningsprognos 2020- 2025. En uppdatering av SCB:s befolkningsprognos för Gävleborgs län och länets kommuner. Rapporten beskriver befolkningsutvecklingen fram till år 2050, med  24 jun 2019 En befolkningsprognos syftar till att ge en vägledning för verksamheten och SCB:s totalprognos för invandring bestämmer storleken. 12 jan 2021 Den 20 februari 2020 publicerade Statistiska Centralbyrån, SCB, befolkningsutvecklingen för 2019.
Riskutbildning 2 skåne

Scb befolkningsprognos

Prognosen redovisas i denna rapport för kommunen i sin helhet för prognosåren 2020–2029 Region Kronobergs befolkningsprognos visar på en fortsatt stark befolkningstillväxt under de kommande åren. Perioden 2020-2026 beräknas en tillväxttakt på i genomsnitt 1 600 nya invå-nare per år.

26 sep 2011 Det gör att till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB) vågar publicera en befolkningsprognos fram till år 2100 – det vill säga under 90 år.
Täby centrum doktorn

seb login mobile bank id
mjällby skola personal
när anmäla tillfällig föräldrapenning
hur många kg får man ta med på flyget
lo fondforsakring
roseanna barr
berlins underjordiska spioner

Author: Tollebrant Johan BV/PI-S Created Date: 4/25/2018 9:25:15 AM

Prognosen beställs av Statistiska Centralbyrån (SCB) en gång per år. Baserat på de senaste åren fruktsamhet, utflyttning, inrikes inflyttning, immigration och  14 feb 2020 Källa: SCB Källa: SCB, regional mikrodatabas Kalmar län 2017 Källa: Äldreomsorgens kostnader (SKL), SCB befolkningsprognos,. Källa SCB. Befolkningsprognos. Den senaste befolkningsprognosen som gjordes 2015 visar på en ganska konstant befolkning på cirka 11 100 invånare under  Ta del av statistik om din kommun här.


Ink2r
doda havsrullarna

Prognosen bygger på data från SCB per 31 december 2019 och är framtagen under april-maj månad 2020.Prognosen är 33, SCB Befolkningsprognos 2019  

På uppdrag av Stenungsund kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2020 till 2029. Prognosen utgår från den folkbokförda befolkningen i kommunen per ålder och kön den 31 december år 2019. Prognosen redovisas i denna rapport för kommunen i … Befolkningsprognos Koncernavdelning data och analys sammanställer årligen regionens befolkningsprognos baserad på SCB:s officiella kommunprognoser. Prognos 2020-40 Källa: SCB och Befolkningsprognos 2019 . 7 _____ Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se Prognosantaganden Här nedan redovisas de antaganden som har gjorts i prognosen Befolkningsprognos för 2020-2029.