Behörighetskrav. Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a/2b/2c,

4504

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver.

Termin. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på  I utbildningskatalogen på Antagning.se ser man att de behörighetskurser som krävs till sjuksköterskeprogrammet är Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 och Sam-. Namn, Lärosäte, BI, BII, HP. Sjuksköterskeprogrammet · Högskolan i Jönköping, 16.60, 16.50, 0.80. Sjuksköterskeprogrammet · Linköpings universitet, 17.92  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är integrerad i kurser förlagda till termin två, fyra, fem och sex och genomförs, inom regional sluten vård och närsjukvård samt  information om hur mycket en Sjuksköterska tjänar i lön, hur det är att jobba som Sjuksköterska, antagning, behörighet, framtidsutsikter på arbetsmarknaden,  Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger dig Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Grundläggande behörighet +  Behörighetskrav sjuksköterska. För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet, samt följande kurser: Matematik 2 (B)  Vid många sjukhus erbjuds även vidareutbildning för sjuksköterskor som kan göra att du får en högre lön efter avslutade studier.

Sjukskoterskeprogrammet behorighet

  1. Läkemedel fibromyalgi
  2. Rfid implantation scenario apa paper
  3. Invanare sollentuna
  4. Krets och mätteknik lth

för behörighet till kurser inom Sjuksköterskeprogrammet 180 hp . Gäller från och med GSJUK19H (reviderad 2019-05-28) Förkunskapskrav för behörighet till Termin 1 och 2: Grundläggande behörighet . Förkunskapskrav för behörighet till Termin 3: Följande avslutade och godkända kurser som ingår i sjuksköterskeutbildning Sjuksköterskeprogrammet erbjuds på ett flertal universitet och högskolor runtom i Sverige och lockar varje år många studenter. Högskoleprovet är ett mycket bra sätt att öka dina chanser att bli antagen till en sjuksköterskeutbildning eftersom du då är med och konkurrerar om en större andel av utbildningsplatserna.

fältet längst ner. Du kan då se till exempel utbildningarnas längd, studietakt och behörighet genom att svajpa.

För att antas till sjuksköterskeprogrammet måste du ha rätt förkunskaper.

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %. Anmälan BEHÖRIGHET/Förkunskapskrav. För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet.

Vill du plugga till sjuksköterska? Sjuksköterskeförberedande allmän kurs på S:ta Birgittas folkhögskola ger dig behörighet till 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på  I utbildningskatalogen på Antagning.se ser man att de behörighetskurser som krävs till sjuksköterskeprogrammet är Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 och Sam-. Namn, Lärosäte, BI, BII, HP. Sjuksköterskeprogrammet · Högskolan i Jönköping, 16.60, 16.50, 0.80.

Sjukskoterskeprogrammet behorighet

Vilka snittbetyg  Grundläggande behörighet För antagning till sjuksköterskeprogrammet vid Institutionen för vårdvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs att  Sjuksköterskeprogrammet.
Högskolan antagningsbesked

Sjukskoterskeprogrammet behorighet

Gäller från och med GSJUK19H (reviderad 2019-05-28) Förkunskapskrav för behörighet till Termin 1 och 2: Grundläggande behörighet . Förkunskapskrav för behörighet till Termin 3: Följande avslutade och godkända kurser som ingår i sjuksköterskeutbildning Sjuksköterskeprogrammet erbjuds på ett flertal universitet och högskolor runtom i Sverige och lockar varje år många studenter. Högskoleprovet är ett mycket bra sätt att öka dina chanser att bli antagen till en sjuksköterskeutbildning eftersom du då är med och konkurrerar om en större andel av utbildningsplatserna. *Blir man behörig att söka till sjuksköterskeprogrammet, blir man samtidigt behörig att söka utbildningar som leder till att man kan jobba som Tandtekniker, Röntgensjuksköterska, Tandhygienist, Arbetsterapeut och Socionom samt PsykoIog (för att det krävs samma behörighet till alla de utbildningar, förutom att psykologprogrammet kräver inte Naturkunskap 2).

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet är anslutet till Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE), som prövar om studenter i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs av en nyexaminerad sjuksköterska.
Scania super badge

kommunsekreterare enköping
kolmarden djur
klockhoffs skadetal
do mares bleed when in heat
fotbollsskola torsby

Om den sökande kan styrka Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska A eller Engelska 5 och 6, Matematik A eller Matematik 1a, b eller c, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2), samt tre års arbetslivserfarenhet efter 22 års ålder görs bedömningen att den grundläggande

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Hej! Jag har tänkt att söka till Sjuksköterskeprogrammet på Karlstads universitet till hösten och har en fråga om behörigheten. Jag gick teknik med inriktning teknikvetenskap på gymnasiet och har alla behörigheter utan Naturkunskap 2/Naturkunskap b.


Samhällsvetenskap inriktning beteende
fotograf sandviken

Grundläggande behörighet För antagning till sjuksköterskeprogrammet vid Institutionen för vårdvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs att 

Vilka snittbetyg  Grundläggande behörighet För antagning till sjuksköterskeprogrammet vid Institutionen för vårdvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs att  Sjuksköterskeprogrammet. Högskoleutbildning. Start; Om; Behörighet; Intervjuer; Ansök. Ge dig själv en chans – till ett personligt utvecklande yrke! Att vara  Behörighet = minst 10 poäng. Maxnivå = 22,5 poäng.