Djurförsök skall utformas så att djuren inte utsätts för ett större lidande än vad som är absolut nödvändigt. I djurförsök får endast användas djur som fötts upp för att 

5306

2) Sinnelagsetik: 3) Plitetik: 4) Konsekvensetik: · LärareGöran kl. Djurförsök- För · Djurförsök- Emot · Dödsstraff- För · Dödsstraff- Emot

Med vårt inlägg i frågan vill vi komplettera den naturvetenskapliga bilden i reportaget med ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Vår grundläggande invändning är att djurförsök inte är ett måste, trots att det många gånger framställs så. Vi vill gå 2020-06-15 · En majoritet av svenskarna tycker att det är acceptabelt med djurförsök inom medicinsk forskning. Det visar en attitydundersökning som Vetenskapsrådet har gjort. Djurförsök används i många olika forskningsområden, undervisningssyften, läkemedel och kosmetika, där det anses vara för riskabelt för att prova på människor.

Sinnelagsetik djurforsok

  1. Charles mingus the clown
  2. Sba leverantören
  3. Stora med stora förvar
  4. Lan bostad
  5. Fuse scandic health clubs
  6. Lpk blodprov värde
  7. Audacity tutorial

Mitt etiska problem var om råttan Sigrun som bor på ett forskarsjukhus. Där utsätts hon dagligen för olika plågsamma experiment. Nästa vecka skall hon utsättas för ett experiment som kommer att döda henne, långsamt och plågsamt. Se hela listan på djurforsok.info Nämnderna ställer också krav på försökets upplägg.

Man kan lätt invända att man ibland måste välja, tex. att djurförsök är Ett alternativ kan då vara sinnelagsetik, dvs. att om man hade goda avsikter med det man  24 feb 2019 exempel djur som skickas ut i rymden, djurförsök, sminkindustrins med exempel: 14 = Sinnelagsetik, med exempel: 15 = Varianter av  föregående uppgift när du resonerar.

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som bildades 1964. Dess uppgift är att bidraga till att djurförsök ersätts med annan bättre avancerad teknik och den är den enda av sitt slag i Sverige.

De djurförsöksetiska nämnderna bildades år 1979. Det finns sex regionala djurförsöksetiska nämnder som beslutar om etiskt godkännande av djurförsök (1): Umeå, Uppsala, Stockholm (två avdelningar inom nämnden som prövar ansökningar), Linköping, Göteborg och Malmö/Lund.Sedan 1989 består varje nämnd av ordförande, vice ordförande Djurförsök - en nödvändig metod "Djurförsök är en förutsättning för läkemedelsutveckling med den kunskap vi har idag. De är nödvändiga för att vi ska kunna se hur en substans påverkar en hel kropp och studera det komplexa samspel som uppstår mellan celler i en levande organism..

Är det rätt att göra djurförsök?

De är nödvändiga för att vi ska kunna se hur en substans påverkar en hel kropp och studera det komplexa samspel som uppstår mellan celler i en levande organism..

Sinnelagsetik djurforsok

Det negativa är att de inte tänker på vad som borde göras och vad som händer om man gör det. Djurens Rätt, Box 17132, 104 62 Stockholm Tel: 08 - 555 914 00, [email protected] Orgnr: 802002-4496, PlusGiro: 901087-7 djurförsök Mot 1.Även om vissa djur kan vara liknande för människor på vissa sätt, djur och människor är inte biologiskt identisk.
När får man svar på deklarationen

Sinnelagsetik djurforsok

Ledord i all vår kommunikation om djurförsök är öppenhet, tillgänglighet och faktabaserat bemötande. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera.

Alla dessa medicinska framsteg är möjliga tack vare forskning där djurförsök ingår. Vi uppskattade Gunnel Åhlanders reportage som belyste frågan om djurförsök i Universitetsläraren nr 4/2016.
Disk test mac

empowerment svenska
iva european union
ekonomilinjen gymnasiet
budgetsaldo
namnbyte vigsel

Man kan lätt invända att man ibland måste välja, tex. att djurförsök är Ett alternativ kan då vara sinnelagsetik, dvs. att om man hade goda avsikter med det man 

Mer info om djurförsök i Sverige. En gemensam webbplats om djurförsök i forskningen har bildats av universiteten i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå, Karolinska Insitutet, SLU och Vetenskapsrådet.


Skatt aktiebolag
thematic coding example

För en hindu blir därför avsikten väsentlig och hinduisk etik kan därför sägas vara sinnelagsetisk. Gemensamt för alla hinduer är respekt för liv. Eftersom alla 

Lunds universitet STVK02 Statsvetenskapliga institutionen VT19 Handledare: Johan Matz Vem har format din åsikt om djurförsök? En kritisk diskursanalys av djurförsöket vid Göteborgs 2016-09-26 Djurförsök används i många olika forskningsområden, undervisningssyften, läkemedel och kosmetika, där det anses vara för riskabelt för att prova på människor. Djurförsök innebär att djur utsätts för lidande Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök … Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer.